OM FORENINGEN
 

Foreningens målsetning er å forestå driften av de kommunale båtplassene i Krukehavnen, samt å arbeide for god båtkultur til medlemmenes beste.

Sandøsund Båtforening holder til i Krukehavn på Hvasser i Færder kommune. Foreningen driver etter forretningsmessige prinsipper og brukerne betaler i sin helhet for investering og drift av anlegget.

Sandøsund Båtforening ble stiftet i 1994. Båtforeningen overtok anlegg og aktiva vederlagsfritt fra Tjøme Kommune, som  hadde drevet bryggeanleggene siden 1950-tallet.

Anlegget består av 148 båtplasser + 6 jolleplasser som ikke fordeles fast, men kun for en sommer av gangen. Sandøsund Båtforening disponerer også båtkran med 2 tonns løftekapasitet. Kranførere er oppført under kategorien priser.

For å bli medlem av Sandøsund Båtforening må man ha eie eller leie på Hvasser eller Sandøya. Det vil si at både fastboende og hytteeiere kan søke medlemskap og båtplass. Folk som ikke bor på Hvasser, eller flytter fra Hvasser fyller ikke kriteriene for medlemskap, og kan derfor ikke ha fast båtplass i Sandøsund.

 

Webdesign / forsidebilder © Jon Petter Marthinsen / JPM Foto