BRYGGENE
 

Søndre brygge er en betong flytebrygge med til sammen 48 båtplasser. Brygga, som var ny i 2001 (bilder fra dugnadsarbeidet finnes her), har fortøyningsbommer til alle plasser. Hver andre fortøyningsbom er gangbar, 50 cm bred og med tredekke. 9 stk. 2-meter plasser mot øst som danner en "T" på hovedbrygga har kun enkle fortøyningsbommer. Båtplassene er varierende i bredde fra 2 - 4 meter. Brygga er utstyrt med lys, strømuttak og ferskvann.

Østre brygge er en flytebrygge i stål og trykkimpregnert treverk. Brygga er utstyrt med strøm og vann, og fortøyningsmbommer på begge sider, de fleste er ikke gangbare. Alle plassene mot øst er 2-meter-plasser, mens plassene på vestsiden er av varierende bredde, fra 2 til 3 meter. Østre brygge var ny i 2005.

 

På Moloen i nordkant av Krukehavn disponerer foreningen 7 plasser med fortøyningsbommer. Her er det også tilgang til vann og strøm. Molobrygga er vår nyeste brygge med 38 båtplasser.