BRYGGENE
 

Søndre brygge er en betong flytebrygge med til sammen 48 båtplasser. Brygga, som var ny i 2001, har fortøyningsbommer til alle plasser. Hver andre fortøyningsbom er gangbar, 50 cm bred og med gitter. 9 stk. 2-meter plasser mot øst som danner en "T" på hovedbrygga har kun enkle fortøyningsbommer. Båtplassene er varierende i bredde fra 2 - 4 meter. Brygga er utstyrt med lys, strømuttak og ferskvann. Brygga er oppgradert 1. april 2021 med nye bommer. 

Østre brygge er en flytebrygge i stål og trykkimpregnert treverk. Brygga er utstyrt med strøm og vann, og fortøyningsmbommer på begge sider, de fleste er ikke gangbare. Alle plassene mot på østsiden er 2,5-meter-plasser, mens plassene på vestsiden er av varierende bredde, fra 2 til 4 meter. Østre brygge var ny i 2005.

 

På Moloen i nordkant av Krukehavn disponerer foreningen 5 plasser med fortøyningsbommer. Her er det også tilgang til vann og strøm.

Molobrygga er vår nyeste brygge med 45 båtplasser.


Rampe mellom moloen og Den Blå Brygge er åpen for alle, med betalingssystem. Prisen er kr. 100,- og betales med Vipps til nr. 19105.