BRYGGENE
 

Søndre brygge er en betong flytebrygge med til sammen 48 båtplasser. Brygga, som var ny i 2001, har fortøyningsbommer til alle plasser. Hver andre fortøyningsbom er gangbar, 50 cm bred og med gitter. 9 stk. 2-meter plasser mot øst som danner en "T" på hovedbrygga har kun enkle fortøyningsbommer. Båtplassene er varierende i bredde fra 2 - 4 meter. Brygga er utstyrt med lys, strømuttak og ferskvann. Brygga er oppgradert 1. april 2021 med nye bommer. 

Søndre Brygge Vinter 22Søndre Brygge Vinter 22
Søndre brygge - Vinter 20222

Østre brygge er en flytebrygge i stål og trykkimpregnert treverk. Brygga er utstyrt med strøm og vann, og fortøyningsmbommer på begge sider, de fleste er ikke gangbare. Alle plassene mot på østsiden er 2,5-meter-plasser, mens plassene på vestsiden er av varierende bredde, fra 2 til 4 meter. Østre brygge var ny i 2005.

 

På Moloen i nordkant av Krukehavn disponerer foreningen 5 plasser med fortøyningsbommer. Her er det også tilgang til vann og strøm.

Molobrygga er vår nyeste brygge med 45 båtplasser.

Østre brygge vinter 22Østre brygge vinter 22
Østre brygge - Vinter 2022


Rampe mellom moloen og Den Blå Brygge er åpen for alle, med betalingssystem. Prisen er kr. 100,- og betales med Vipps til nr. 19105. 

 

Molobrygga Vinter 22Molobrygga Vinter 22

Molobrygga - April 2022

Dugnad Molobrygga april 22Dugnad Molobrygga april 22
Dugnad på Molobrygga - April 20

Søndre brygge åpning april 2021Søndre brygge åpning april 2021
Søndre Brygge - Åpning april 2021