VI HAR NÅ INNTAKSSTOPP FOR SØKNAD OM BÅTPLASS

Sandøsund Båtforening har i sitt styremøte 4.10.21 gjort følgende vedtak:

Vi vil opplyse om at vi har søkere som har stått på venteliste "Båtplass for hytteeiere siden 2007. De betaler kr 100,- pr år i gebyr. 
Det er liten utskifting og vi har for få båtplasser i uoverskuelig framtid til å tilfredsstille alle søkere. 
 

Derfor har styret besluttet at vi ikke tar inn nye søkere på denne ventelisten. 
Det er bare å beklage. Vennligst kontakt andre foreninger i nærheten!

Last ned KONTAKSKJEMA her